Organisationen

Gramex’ organisation

Herunder finder du beskrivelse af de enkelte afdelingers arbejdsområder.

 

 

Forretningsudvikling og kommunikation

Teamet yder service og kontakt til eksisterende og nye kunder indenfor

 • Eksisterende medier, radio, TV og hjemmesider
 • Fremtidens medier, web- og podcasting, streaming og web-TV
 • Erhvervskopiering og anden offentlig fremførsel
 • Håndtering af rapporteringer og statistik

Økonomi, administration og IT

Teamet varetager alle økonomiske og regnskabsmæssige forhold samt yder service og hjælp i forbindelse med interne processer.

 • Økonomi og regnskab
 • Fordeling og udbetaling af vederlag til rettighedshavere
 • Vederlag til udlandet
 • Administration af medlemsforhold
 • Drift af IT samt koordinering med eksterne leverandører

Medlemsservice- og repertoire

Teamet yder service og hjælp til nuværende og kommende medlemmer vedrørende

 • Registrering af musikudgivelser og studielister
 • ISRC-koder
 • Overdragelse af rettigheder mellem pladeselskaber
 • Vederlag fra udlandet