Internationalt samarbejde

Gramex deltager aktivt i internationalt samarbejde med søsterorganisationer og andre interesseorganisationer over hele verden. Det internationale samarbejde er basis for et stort lobbyarbejde, der hele tiden sørger for at sikre og vedligeholde forholdene for rettighedshaverne.

Musikken ”flyder” overalt, så det er vigtigt at sikre et stabilt grundlag for udvekslingen af musikkens pengestrømme over landegrænserne. De udøvende kunstnere og pladeselskaber skal have deres vederlag, uanset hvor i verden deres musik afspilles. Derfor indgår Gramex bilaterale aftaler med søsterorganisationer over hele verden for at sikre denne pengestrøm.

Gramex er medlem af flere internationale organisationer, heriblandt den internationale kunstnerorganisation SCAPR (Societies Council for the Collective Management of Performers’ Rights). Når Gramex indgår bilaterale aftaler, sker det med udgangspunkt i SCAPR’s standardmodeller, som bruges over hele verden. Gramex indgår ligeledes bilaterale aftaler på vegne af pladeselskaberne.

Gramex er medlem af eller samarbejder med følgende internationale organisationer:

AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organisations)
FIA (Federation Internationale des Artistes)
FIM (Federation Internationale des Musicien)
IFPI (International Federation of the Phonographic Industry)
PRC (Performance Rights Committee) – er en del af IFPI
SCAPR (Societies’ Council for the Administration of Performers’ Rights)

Læs mere

Oversigt over internationale aftaler
Musik i udlandet – udøvende kunstner
Musik i udlandet – pladeselskab