20 procent-puljen

I 2013 vedtog Folketinget at forlænge beskyttelsestiden på udgivne lydoptagelser fra 50 til 70 år.

I den forbindelse indførte de en ordning om ”årligt supplerende vederlag til medvirkende musikere på engangshonorar” – i daglig tale kaldet 20 procent-puljen.

Kort fortalt skal ordningen sikre musikere på engangshonorar – ofte kaldet session- eller studiemusikere – der jo ikke får royalties, et ekstra vederlag for deres medvirken på de udgivelser, der nu er omfattet af den udvidede beskyttelse.

De musikere, der har medvirket på de pågældende udgivelser fra 1963-1965 på engangshonorar, kan nu få udbetalt et supplerende vederlag fra puljen.

Hvornår er puljen relevant for dig som musiker?

Ordningen er kun relevant for dig som musiker hvis:

  • Du har medvirket på udgivelser, der er indspillet 1963-65 OG
  • Du dengang fik et engangshonorar for din medvirken og altså ikke i dag får royalties ved salg OG
  • Du kan dokumentere din medvirken

Hvis du kan svare ja til det, kan du claime et ekstra vederlag fra puljen ved at gøre følgende:

  1. Klik her for at åbne 20 procent-databasen
  2. Vælg at søge i basen efter label, land eller i hele basen
  3. Find de udgivelser du medvirker på
  4. Indtast dine oplysninger
  5. Upload dokumentation for din medvirken track for track

Indsend dine claims senest 15. april 2018.

Musikere på 60’er-plader kan nu få et ekstra tilskud
Vejledning til musikere om 20 procent-puljen

Hvad gør Gramex?

Gramex er udpeget af Kulturministeriet til at varetage 20 procent-puljen på vegne af pladeselskaberne.

Alternativt skulle alle pladeselskaberne hver især lokalisere alle de pågældende musikere og selv sørge for at viderebetale pengene til hver enkelt musiker.

Senere i 2018 vil Gramex indhente vederlag til 20 pct. puljen fra pladeselskaberne. I dette års indhentning vil det være distributionsindtægter i 2017 fra udgivelser fra 1963-1966, som er omfattet af ordningen. Denne pligt følger direkte af ophavsretslovens § 66 b.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller brug for mere information, er du velkommen til at kontakte Gramex på 20pct@gramex.dk eller ringe til Jens Virgar Jakobsen på telefon 33 85 32 43 eller Kirsten Kirkegaard Moe på telefon 33 85 32 35.

Læs mere

Vejledning til musikere om 20 pct-puljen
20 procent-database over tracks der kan claimes

Vejledning til pladeselskaber om 20 pct.-puljen
Rapporteringsskema til 20 pct.-pulje

L 120 Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret
EU-direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder