20 procent-puljen

Forrige år vedtog Folketinget at forlænge beskyttelsestiden på udgivne lydoptagelser fra 50 til 70 år.

I den forbindelse indførte de en ordning om ”årligt supplerende vederlag til medvirkende musikere på engangshonorar” – i daglig tale kaldet 20 pct.-puljen.

Hvad er 20 procent-puljen?

Kort fortalt skal ordningen sikre musikere på engangshonorar – ofte kaldet session- eller studiemusikere – der jo ikke får royalties, et ekstra vederlag for deres medvirken på de udgivelser, der nu er omfattet af den udvidede beskyttelse.

De pladeselskaber, der i 2015 har haft distributionsindtægter på deres udgivelser fra 1964, skal derfor indberette disse udgivelser til Gramex og indbetale 20 pct. af disse indtægter til ordningen.

De musikere, der har medvirket på de pågældende 1964-udgivelser på engangshonorar, kan efterfølgende ved at dokumentere deres medvirken få udbetalt et supplerende vederlag fra puljen.

Hvornår er puljen relevant for dig?

Ordningen er kun relevant for dig som pladeselskab hvis:

 1. Pladeselskabet i 2015 havde distributionsindtægter på udgivelser fra 1964 OG
 2. Der på disse udgivelser fra 1964
  –          medvirkede musikere på engangshonorar eller
  –          der ikke betales royalties eller
  –          der er tvivl om hvem der medvirkede

Hvad skal du gøre?

Hvis dit pladeselskab opfylder de to kriterier ovenfor, skal du gøre følgende to ting:

 1. Udfylde skemaet med info om de 1964-udgivelser, der har givet jer distributionsindtægter i 2015 OG
 2. Indbetale 20 pct. af disse indtægter i 2015 til 20 pct.-puljen til Gramex’ konto i Danske Bank:
  reg.nr. 4180 kontonr. 4115211447 med anførelse af pladeselskabets navn og teksten 20 pct.

Hvornår er der frist?

Du skal sende det udfyldte skema til 20pct@gramex.dk og indbetale pengene til 20 pct. puljen:
senest den 15. august 2016

Herefter følger information til musikere om, hvordan de kan claime deres ekstra vederlag.

Hvad gør Gramex?

Gramex er udpeget af Kulturministeriet til at varetage 20 pct.-puljen på vegne af pladeselskaberne.

Alternativt skulle alle pladeselskaberne hver især lokalisere alle de pågældende musikere og selv sørge for at viderebetale pengene til hver enkelt musiker.

Pladeselskaberne er forpligtet til at indbetale 20 pct. til ordningen af deres distributionsindtægter i 2015 fra 1964-udgivelser. Denne pligt følger direkte af Ophavsretslovens § 66 b.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller brug for mere information, er du velkommen til at kontakte Gramex på 20pct@gramex.dk eller telefon 33 85 32 43.

Læs mere

Vejledning til pladeselskaber om 20 pct.-puljen
Rapporteringsskema til 20 pct.-pulje

L 120 Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret
EU-direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder