Musikzonen takker af

Af Lis Raabjerg Kruse, Gramex

Der blev samlet op, sagt farvel og skuet fremad, da Musikzonen onsdag 29. august takkede af på Børsen. I tre år har oplevelseszonen kæmpet for at skabe synergi mellem musikbranchen og det øvrige erhvervsliv – nu lukker den ned som en konsekvens af bevillingens udløb. Det var dog hverken gravøl eller begravelsesstemning, der prægede stemningen, da de 300 inviterede gæster fra erhvervs- og musiklivet var samlet for at tage afsked.

– Jeg skal lige bruge nogle sekunder til at samle mig oven på den oplevelse – det var en bevægende optræden, og der er i det hele taget meget, der bevæger mig i dag.

Sådan lød det, da Musikzonens direktør, Lisa Klint gik på scenen i den smukke bibliotekssal på Børsen. Inden hende stod den Aarhusianske kunstner, Asbjørn, på scenen og åbnede dagen med musik, der var både storladen og skrøbelig på samme tid. Publikum var således i den helt rette stemning til at tage imod en direktør, der i tre år har arbejdet på at få mere musik i erhverv og mere erhverv i musik.

Musikzonen blev etableret i 2009 af Erhvervs- og Byggestyrelsen som én af i alt fire oplevelseszoner, der skulle støtte oplevelsesøkonomien og de kreative brancher. Og det har været en spændende opgave, lød det fra direktør, Lisa Klint.

– Det har været tre gode, spændende og hårde år – det er ikke nogen hemmelighed, at det nogle gange har været en udfordring at få de to brancher til at tale sammen. Men det er lykkedes os at sætte mennesker sammen, som ellers aldrig ville have mødt hinanden. Det har skabt en masse nye samarbejder på tværs af brancher, og det lover godt for fremtiden, fortalte hun.

Flere af de projekter, Musikzonen har været involveret i, lever således videre, når oplevelseszonen lukker. Det er projekter som blandt andet Music2Business, Musiconomy og Local Heroes, der på hver deres måde har været med til at professionalisere musikbranchen.

– Vi har sat flere fodaftryk. Det er blandt andet lykkedes os at øge interessen for partnerskaber mellem musikbranchen og erhvervslivet gennem seminarer, konferencer og netværksarrangementer. Og det sidste bliver den nye musikstatistik, der dokumenterer økonomien i dansk musik gennem data og interview med aktører i branchen, lød det fra Lisa Klint.

Musikstatistikken, der blev præsenteret af Rambøll, er det første skridt i retning af en samlet opgørelse over musikkens økonomiske bidrag til den danske økonomi, og den fik klapsalver med på vejen.

I det hele taget var der enighed om, at Musikzonen har gjort et stort stykke arbejde, og flere i salen udtrykte da også stor ærgrelse over, at zonen nu er et overstået kapitel. 

Også Gramex’ underdirektør, Thomas Maagaard Dyekjær, der har siddet med i Musikzonens vækstråd er ærgerlig over, at Musikzonen ikke kan føres videre.

– Dér, hvor Musikzonen for mig at se har gjort den største forskel, er, at den har samlet musikbranchen. Vi er kommet tættere på en fællesdefinition af, hvad musikbranchen er. Det er jo en branche, der er enormt fragmenteret, men med Musikzonens hjælp er den blevet defineret – både i forhold til andre, men også indadtil. Det er en utrolig vigtig bedrift, og det er ærgerligt, at de ikke kan få lov til at fortsætte det arbejde, forklarer han.

Der stod ”Celebrating Music as Business” på deltagernes muleposer, da de forlod Børsen anført af det velswingende New Orleansband, Jack Street – og der var i sandhed noget at fejre, nemlig musikken og dens mange potentialer. Det var således en opløftet flok, der satte sig i kanalbådene og satte kursen mod Rytmisk Musikkonservatorium, hvor der ventede dem mad og musik – og hvem ved måske også fremtidige samarbejdsaftaler.

Musikzonens hjemmeside lukkes først ved årets udgang, så interesserede kan stadig nå at få glæde af de cases, informationer og rapporter, der ligger på siden.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare