Musikken øger bundlinjen

Af Lis Raabjerg Kruse, Gramex

For snart tre år siden søsatte Erhvervs- og Byggestyrelsen Musikzonen – en landsdækkende netværksorganisation, der bygger bro mellem musik, forskning og erhverv. Musikzonens direktør Lisa Klint fortæller om en musikbranche i rivende udvikling – en branche, hvor dialog på tværs af musikkens mange aktører og med det øvrige erhvervsliv er vejen frem.

Hvad ser du som den største udfordring i musikbranchen lige nu? 

– Vi er præget af overgangen fra få faste forretningsmodeller og en branche med klare roller og typer af samarbejdspartnere gennem mange år til nu, hvor der er et uendeligt antal forretningsmodeller ikke alene for de udøvende og skabende musikere, men også for musikselskaber og mellemmændene. Og som en naturlig del af udviklingen er der også kommet nye aktører til, som ikke tidligere fandtes eller befandt sig i musikindustrien, såsom streamingtjenester og teleselskaber og ’gamle’ virksomheder, der naturligt breder deres services ud og ikke længere er skarpt afgrænset i deres profil.

Hvilken betydning har denne ændrede struktur?

– De nye forretningsmodeller og ændrede forbrugeradfærd afføder logistiske overvejelser hos de skabende musikere, der tidligere planlagde ud fra udgivelse af et fysisk medie (en plade eller cd) til et bestemt tidspunkt med et bestemt antal numre. Der er også nærmest ubegrænsede muligheder for at udbrede sin musik via digitale medier og for eksempel partnerskaber med kommercielle brands eller serviceudbydere. Tag for eksempel Rasmus Seebach, der via Youtube og Facebook lancerer en ny versioneret musikvideo som en del af en aftale med bilmærket Opel.

Hvordan bliver vi endnu bedre til at udnytte musikkens potentiale?

– Jeg synes egentligt, at der er en god bevidsthed blandt musikkens aktører om de mange muligheder. Men for mange danske virksomheder er musik nok mere blot et underholdningsaspekt end et middel til at skabe merværdi for eksisterende produkter og services. Det kræver en stor indsats at markedsføre musikkens potentialer. Og det er det, vi arbejder på i Musikzonen; at udbrede kendskabet til og demonstrere musikkens værdi og forskellige anvendelsesområder. Det kræver selvfølgelig også, at de forskellige parter gør en aktiv indsats for at forstå og møde hinanden på tværs af grænser og brancher – de gode og ægte partnerskaber opstår ikke af sig selv.

På hvilken måde kan dette møde og dermed samarbejdet optimeres?

– Samarbejdet mellem erhvervslivet og musikindustrien er ofte præget af tilfældigheder og personlige kontakter og tager ikke altid udgangspunkt i et strategisk valg, hvor band og brand er matchet bevidst. Ofte sidestilles musikken blot med andre markedsføringselementer som valg af farver, logo, konkurrencer, kampagner etc.
Musikbranchen skal derfor blive endnu bedre til at sætte ord på og demonstrere det potentiale, der ligger i musikken – for så længe det kun handler om mavefornemmelse, er det svært at overbevise en virksomhed om, at det betaler sig at investere i musik.

Hvilken rolle spiller Musikzonen i dette møde?

– Musikzonen kan bidrage med den viden og dokumentation, der skal til, for at brugen af musik ikke baseres på mavefornemmelser og tilfældigheder. Vi beskæftiger os kort sagt med Musik i erhverv og Erhverv i musik. På vores hjemmeside kan man blandt andet finde en vidensbank med nationale og internationale rapporter og en række cases, der illustrerer, hvordan brugen af musik som et strategisk værktøj i erhvervslivet betaler sig.

Har du et godt råd til musikbranchen?

– Musikbranchen skal ikke være bange for at se musikken som en vare og tænke i bundlinje. Man skal væk fra projekttankegangen og i stedet tænke i produkter eller services for at skabe finansiel bæredygtighed.

– Og til de øvrige erhverv?

– Det øvrige erhvervsliv kan være meget mere bevidst i forhold til brugen af musik og blive bedre til at tænke kreativt i forhold til at udnytte musikkens potentialer.

Kan du mærke en ændring i måden, aktørerne tænker på? – Er vi på rette vej?

– Der er som sagt opstået rigtig mange partnerskaber og samarbejder i de seneste år, der har skabt stor værdi for både musikbranchen og det øvrige erhvervsliv. Interessen for området er vokset markant og forskellige aktører har fået øjnene op for vækstpotentialet i de kreative erhverv. Og det er da også svært at undgå at lægge mærke til de kreative branchers bidrag til landets økonomi. Den seneste rapport fra Kunstrådet viser, at musikbranchen bidrager med 6 mia. kroner til den danske økonomi.
Så vi er helt sikkert på rette vej; dialog på tværs af musikkens mange aktører og med det øvrige erhvervsliv er vejen frem.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare