Musikåret 2011 i tal

Af Lis Raabjerg Kruse, Gramex

2011 blev året, hvor ny, dansk musik strømmede ud af højtalerne, de mindre, debuterende musikselskaber stjal scenen fra de garvede, og de kommercielle radiokanaler fik et musikalsk ansigtsløft; det viser nye tal fra Gramex.

2011 har været et produktivt musikår ifølge den nyeste opgørelse fra Gramex, der er foretaget i forbindelse med årets udbetaling. Antallet af registrerede udgivelser er steget markant det seneste år.

Det skyldes ikke mindst Gramex’ nye registreringspraksis, der per 1. januar 2011 blev ændret, så den nu tæller samtlige anmeldte udgivelser – i modsætning til tidligere, hvor kun udgivelser med afspilninger blev regnet med i statistikken.

Det betyder, at inden armene løftes helt i vejret, skal man huske at se tallene i lyset af den ændrede registreringspraksis – det gælder tallene for 2011 og til dels også for 2010, da registreringsåret og dermed det statistiske år starter og slutter i april.

Man kan dog roligt glæde sig over statistikken for 2011, der byder på mange positive tal og tendenser og viser fremgang på en lang række områder.

Udover et stort antal nye udgivelser er der i 2011 registreret markant flere singler og lydfiler end tidligere; en udvikling, der er sket på bekostning af fuldlængde-albummet, der i højere grad end tidligere er valgt fra til fordel for de kortere medier.

At der er blevet udgivet langt flere singler og lydfiler end tidligere, hænger ikke mindst sammen med den udvikling, der er sket på musikselskabsfronten. Gramex har i 2011 registreret langt flere udgivelser fra nystartede, debuterende musikselskaber, og disse har tilsyneladende mindre hang til albumformatet end deres garvede kolleger i de etablerede selskaber.

Det er ikke kun Gramex, der kan glæde sig over at have registreret flere nye, danske udgivelser i 2011 – også de danske radiolyttere og TV-seere har nydt godt af den store mængde nye, danske musik, der er kommet til verden i 2011 – i alt er der blevet spillet 9 procent mere ny, dansk musik sammenlignet med 2010.

Hører man til blandt DAB-lytterne, har man med garanti lagt øre til en masse af de nye danske udgivelser; her er andelen af ny dansk musik steget med 32 procent siden 2010.

Mens DAB-lytterne har fået smurt øregangene, har de kommercielle radiokanaler rystet støvet af sig og skruet ned for både oldies og goldies til fordel for mere ny, dansk musik i 2011; her er antallet af afspilninger af nye, danske udgivelser steget med hele 37 procent.

Den øgede afspilning af ny, dansk musik kommer ikke mindst musikselskaberne til gode – her er det særligt de nystartede, debuterende selskaber, der har fundet vej til playlisterne; med 22 procent flere afspilninger end i 2010, sætter de sig på en stor del af sendefladen.

Den øgede afspilning af ny dansk musik har givet flere kunstnere mulighed for at nå ud til en bred skare af radiolyttere og TV-seere – og det er for de flestes vedkommende blevet til mere end blot femten minutters berømmelse; særligt i segmenterne under 50 minutter er spilletiden forøget i 2011.

Samtlige statistikker dækker perioden 2007-2011 og viser nye danske udgivelser, der er blevet afspillet i enten radio eller på TV og/eller er registreret hos Gramex.

Ønsker du mere information om årets statistik, er du velkommen til at kontakte dokumentationschef Anette Kure Corneliussen på telefon 33 85 32 14 ellerakc@gramex.dk 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare