Musik virker mod stress

Af Annette Birkmann, Gramex

De færreste kan forestille sig et liv uden musik, men at den ligefrem kan bruges som terapi er stadig nyt for mange. Nu offentliggør Aalborg Universitet helt nye undersøgelser, der viser, at musik virker mod stress.

På Aalborg Universitet har man siden 1996 forsket i musik som terapiform og dermed dens evne til at bringe vores mentale helbred i balance. Forskningen viser, at musikterapi kan noget uden for sproget, som fremmer tanker og følelser, der ellers normalt kan være svære at sætte ord på. Musik har med andre ord en beroligende effekt.

Ifølge Lars Ole Bonde lektor i musikterapi fra Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet påvirker musik os uanset, om vi vil det eller ej. Musikkens ordløse flertydighed taler nemlig til os på et dybere niveau, og det gør den særdeles velegnet som terapiform.

– Fra min egen forskning med kræftpatienter og fra udenlandsk forskning med kræftpatienter ved vi, at noget af det, musikterapien kan gøre, er, at den kan nedsætte medicinforbruget, afkorte hospitalsopholdet, men først og fremmest giver den patienterne en højere livskvalitet, forklarer Lars Bonde i programmet “Apropos” på P1.

I interviewet forklarer Ole Bonde desuden, at man overordnet set kan tale om, at musikken påvirker os på fire niveauer. For det første virker den på det fysiske plan, hvor lydbølgerne opleves som vibrationer på vores krop både gennem huden og de indre kredsløb. Derudover påvirker den vores bevidsthed alt efter hvilken type musik, vi lytter til. For det tredje virker musikken på et dybere plan, hvor den så at sige spejler vores tanker og følelser. Og endelig er musikken en måde at kommunikere med hinanden på.

Alle disse funktioner gør musikken til et velegnet redskab, når der skal arbejdes med smertelindring og forhøjet livskvalitet, men også når det gælder stress. Det viser en helt ny undersøgelse foretaget af Bolette Daniels Beck fra Aalborg Universitet.

I sit ph.d.-studie har hun undersøgt virkningen af musikterapi på stressramte personer. I studiet deltog to grupper bestående af hver ti personer; den ene gruppe fik musikterapi i ni uger; den anden gruppe fik ingen struktureret behandling.

Studiet viste, at gruppen, der fik musikterapi, oplevede, at deres humør var blevet bedre, at deres oplevelse af angst og depression var dæmpet, at de sov bedre, og at de havde færre fysiske problemer end den anden gruppe, der ikke havde modtaget behandling. Helt konkret kunne virkningen af musikterapien måles i et fald af indholdet af stresshormonet kortisol.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare