Lydhøre politikere hylder Lydens Hus

Af Lis Raabjerg Kruse, Gramex

Talebobbel_lille

Det er med opbakning fra både kommunal- og folketingspolitikere, når Lydens Hus senere i år slår dørene op for verdens første vækstfabrik inden for lyd. Her bliver kunstnere, kreative og højteknologiske iværksættere for første gang samlet under ét tag med fællesoverlæggeren: lyd og den fælles dagsorden: vækst.

Bag det nye vækstinitiativ står et konsortium bestående af Væksthus Hovedstadsregionen, Vækstfabrikkerne (Væksthus Sjælland) og Gramex. De håber, at de med den nye vækstfabrik kan være med til at brande dansk lyd, bane vejen for nye partnerskaber og gøre hovedstaden til en vækstmotor og et kreativt centrum for hele Nordeuropa.

Det glæder en lang række politikere, der hylder de gode takter bag Lydens Hus.

Benny Engelbrecht, Erhvervsordfører (S):

Danmark har en særlig styrkeposition, når det handler om lyd, og derfor glæder initiativet med et iværksætterhus for lyd mig. Jeg kan kun rose, at det er lykkedes på tværs af erhvervsliv og kulturfolk at lave nytænkning. Og hvem ved? Måske ligger næste industrieventyr i vindmølleklassen i området for den gode lyd.

Frank Jensen, Overborgmester (S):

Vi skal have jobskabende vækst i København, og derfor er vi nødt til at satse på vækstlaget og de små og mellemstore virksomheder. Københavns Kommune har medfinansieret opstarten af Lydens Hus med 1 mio. kr., fordi vi tror på, at der kan skabes nye job til københavnerne, når vi kobler de kreative sjæle med ph.d. studerende og medarbejdere i virksomhedernes udviklingsafdelinger.

Carl Christian Ebbesen, Kultur- og fritidsborgmester (DF):

Lydens Hus er et godt initiativ, som Kultur- og Fritidsforvaltningen er meget optaget af. København er en kreativ og innovativ by, og jeg tror på, at der kan skabes endnu mere vækst og flere job i de kreative og højteknologiske erhverv, hvis vi blandt andet får skabt bedre rammer for iværksætterne.

Michael Gatten, medlem af Københavns Borgerrepræsentation (V):

Med Lydens Hus styrker vi Københavns kreative vækstmotor med et højteknologisk udviklings- og iværksættermiljø, som samtidig styrker ambitionen om København som international hovedstad for de kreative erhverv. Vi ved, at virksomheder, der arbejder med lyd, i stort omfang har deres produktion her i landet. Vi ved, at der følger en høj eksportandel med deres produkter, og vi ved, at vækst og jobskabelse i København kommer hele landet til gode. Lydens Hus vil danne de helt rigtige professionelle rammer for fremtidens vækstvirksomheder, der brænder for at skabe innovative løsninger inden for lyd, og med netop de rammer, sikrer vi samtidig, at højteknologisk viden og arbejdspladser tiltrækkes og fastholdes i København.

Læs mere: Danmark får verdens første vækstfabrik inden for lyd

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare