On demand-aktiviteter

En aftale om on demand aktiviteter er en unik mulighed for at udvide f.eks. en nuværende radio- eller tv-virksomhed ved at stille udsendelser til rådighed for lyttere og seere over internet og mobil.

Med on demand menes der tilgængeliggørelsen af en udsendelse eller en del af en udsendelse, som stilles til rådighed for brugeren på et individuelt valgt sted og tidspunkt. Når en udsendelse, hvori indgår musikværker, stilles til rådighed on demand, skal der indgås en aftale med os.

Aftale om on demand-aktiviteter

En aftale om on demand aktiviteter vedrører udelukkende udsendelser, som tidligere har været udsendt via udbyderens tv-kanal, radio, webcast m.v.

Udsendelserne skal være sammenhængende. Det betyder, at brugeren i løbet af udsendelsen ikke må have mulighed for at skifte mellem tracks eller lignende i udsendelsen. En udsendelse, hvor det enkelte musiknummer eller musikvideo udbydes på trackniveau, er således ikke omfattet af denne aftale.

Hvis du/I ønsker at anvende musik i udsendelser, som stilles til rådighed on demand, kan du finde oplysninger om aftalen, priser og rapportering herunder.

Når du har udfyldt og underskrevet aftalen, skal du sende den til os. Du kan enten sende aftalen med posten eller som et scannet dokument vedhæftet en e-mail.
Vær opmærksom på, at vi skal have alle siderne af aftalen tilsendt.

Hvis du/I ønsker at anvende musik, som ligger ud over rammen for en on demand-aftale, skal du/I kontakte os.

Aftale om on demand aktiviteter
Priser

Rapportering

Du/I skal én gang i kvartalet rapportere til Gramex ved hjælp af nedenstående rapporteringsskema.

Rapporteringsskema “Kommerciel” – Excel

Musik online på andre måder

Baggrundsmusik på hjemmeside
Webcasting

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at indgå en aftale eller har brug for yderligere oplysninger.

Gramex
Forretningsudvikling & kommunikation
Tlf. 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk