Musikquiz

Musikquiz er betegnelsen for en onlinetjeneste, hvor deltagerne besvarer spørgsmål om streamede lydoptagelser.

Musikquizaftale

Hvis du eller din virksomhed ønsker at tilbyde musikquizzer på jeres hjemmeside, skal du/I kontakte Gramex for at indgå en aftale.

Musik online på andre måder

Baggrundsmusik på hjemmeside
Webcasting
Web TV
On demand aktiviteter

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at indgå en aftale eller har brug for yderligere oplysninger.

Gramex
Forretningsudvikling & kommunikation
Tlf. 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk