Landsdækkende radio og TV

Landsdækkende radio og TV-stationer som DR og TV2 har individuelle aftaler med Gramex. Vi sørger for, at de landsdækkende stationer har adgang til musik, uanset om det er broadcast, simulcast eller digital distribution.

Principperne bag aftalerne

Aftalerne er baseret på betaling pr. minuts udsendt musik. Prisen for musik fastsættes efter bl.a. antal musikminutter, dækningsområde, antal lyttere samt en lang række andre forhold. Aftalerne gælder typisk for en årrække og sikrer, at stationerne har let adgang til musikrepertoiret.

100 pct. rapportering af specificeret musikforbrug

De landsdækkende stationer skal rapportere alle oplysninger om deres musikforbrug til Gramex.