Ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer

Ikke-kommercielle lokalstationer skal indgå aftale med Gramex om brug af musik i udsendelser, der sendes analogt og simultant på internettet.

En lokalstation betragtes som ikke-kommerciel, når den modtager driftstilskud og er tilskudsberettiget efter de regler, der fremgår i bekendtgørelse om tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer, kap. 6.

Læs bekendtgørelsen

Aftale for ikke-kommercielle lokale stationer

Aftalen omfatter den analoge udsendelsesvirksomhed i lokalområdet samt simultan udsendelse på internettet. Når internetudsendelsen substituerer den analoge udsendelse i lokalområdet og er rettet mod befolkningen i sendetilladelsesområdet, er der tale om simultan udsendelse.

Erklæring – ikke-kommercielle stationer

Rapportering

En ikke-kommerciel lokalstation skal indsende en årlig erklæring til Gramex med oplysninger om dækningsområde samt sendetid og musikforbrug dag og nat.

Pris for en ikke-kommerciel lokalstation

Minutvederlaget udgør kr. 0,4773 pr. minuts udsendelse af al anvendt musik, der er indspillet på f.eks. cd eller mp3, pr. 50.000 indbyggere.

Natudsendelse

På hverdage mellem 01.00-05.00 samt søn- og helligdage mellem 01.00-07.00 skal du/I betale 1/3 af det gældende vederlag.

Ovenstående priser bliver reguleret hvert år den 1. januar med ændring i nettoprisindekset for oktober måned. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned.

Streaming på internettet

Hvis du/I streamer det lokalt udsendte radioprogram simultant på lokalradioens hjemmeside, er betalingen for dette indeholdt i betalingen for den analoge udsendelse på FM-båndet.

Hvis du/I derimod ønsker at sende på nettet, mens der ikke udsendes analogt, skal der du/I indgå en webcasting aftale med Gramex.

Se mere om webcasting

Kontakt

Gramex
Forretningsudvikling & kommunikation
Tlf. 33 85 32 00
E-mail: kunde@gramex.dk