Teatre

Anvender I indspillet musik til en teaterforestilling, fx på cd eller mp3-fil, skal I have en aftale med Gramex.

NY AFTALE GÆLDENDE FRA 2014

Gramex har indgået en 3½-årig prøveaftale om brug af indspillet musik på teatre med Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Danske Teatres Fællesorganisation (DTF). Aftalen træder i kraft 1. januar 2014 og løber indtil 30. juni 2017.

Der er tale om en rammeaftale, der fastlægger betingelserne og betalingen for teatrenes offentlige fremførelse og kopiering af indspillet musik – også for teatre, som ikke er medlem af TIO eller DTF.

Rammeaftale teatre

Der er to priser for brug af indspillet musik på teatre:

Skuespil og børneforestillinger

– Danseforestillinger mv. – det vil sige dans, ballet, syngespil, opera og musical

Hvad angår kabaretterstand-up og shows skal teatrene indgå aftale med Koda, som sørger for at afregne til Gramex.