Generalforsamling og historisk godt resultat

 – Resultatet for 2012 blev det bedste nogensinde i Gramex’ 50 år lange historie.

Sådan lød det, da en yderst tilfreds formand for Gramex’ bestyrelse, Anders Laursen fremlagde den mundtlige beretning på Gramex’ generalforsamling 24. oktober.

Han kunne berette om et styrket Gramex, der i sit jubilæumsår leverede et historisk godt resultat – til trods for tiltagende krise i dansk erhvervsliv.

– Vi er mere end nogensinde før rustet til fifty more years, lød det fra formanden.

Både Anders Laursen og Casper Bengtson, repræsentanter fra hhv. kunstnerne og fremstillerne, blev genvalgt ved dette års generalforsamling. Derudover fratrådte Simon Rosenbaum sin post som kritisk revisor efter 50 års tro tjeneste i Gramex.

Gik du glip af formandens beretning, eller ønsker du at se fordelingsregnskabet for 2012?

Årsberetning 2012-2013

Fordelingsregnskab 2012

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare