Fra skræmmekampagne til krammekampagne

Slut med trusler, netpoliti og skræmmekampagner. I kulturministerens nye udspil, der skal fremme lovligt, kreativt indhold på internettet, er der fokus på dialog, udvikling og oplysning. Fine initiativer, der er svære at være uenige i, mener John R. Kristensen, adm. direktør, Gramex. Han savner dog nogle helt konkrete forslag til, hvordan problemet med piratkopiering kan kommes til livs gennem øget dialog.

– Ministeren har umiddelbart vist forståelse for branchens udfordringer ved at lægge op til en række dialogfremmende initiativer såsom nedsættelse af et innovationsforum, der skal fremme dialogen imellem aktørerne i værdikæden – altså musikindustrien og telebranchen. Derudover er der kommet tilsagn fra telebranchens side om, at man vil arbejde for et code of conduct, hvor samtlige teleselskaber vil acceptere og respektere en domsafgørelse anlagt imod ét teleselskab – og ikke som det er i dag, hvor man skal rundt til flere teleselskaber – det manglede egentlig også bare. Og sidst men ikke mindst vil ministeren tage initiativ til en “oplysningskampagne” til slutbrugerne. Alt i alt fine initiativer, forklarer direktøren.

Alligevel er mødet med ministerens nye plan ikke blevet det forventede kærlighed ved første blik.

– Hvis man ikke kan få den, man elsker, må man jo elske den, man kan få, udtaler direktøren med et glimt i øjet og henviser til den såkaldte brevmodel, som længe har været musikbranchens bud på en konstruktiv og effektiv løsning, men som altså ikke har fået en plads i udspillet.

– Jeg er stadig af den holdning, at selv om man politisk har fravalgt brevmodellen – som et delelement blandt flere elementer, som jeg mener der skal til – så synes jeg stadig, der er plads til forbedringer, som man passende kunne diskutere i det kommende innovationsforum, forklarer han.

Han har allerede et forslag til, hvordan dialogen med brugerne kan øges.

– Jeg må tage til efterretning, at brevmodellen er “død” – det fremgår jo af udspillet. Men det betyder ikke, at man skal slippe lysten til at indgå i en dialog med slutbrugerne omkring, hvordan de kan tilgå lovlige musiktjenester. For eksempel kunne man jo i det kommende innovationsforum arbejde med oplysningsværktøjer, der understøtter den oplysningskampagne, ministeren har lagt op til.

John R. Kristensen ser det som en oplagt mulighed at udnytte de mange platforme, der allerede er i spil, når brugerne forbruger musik.

– Fakta er, at størstedelen af fremtidens musik- og filmforbrugere vil efterspørge mine medlemmers produkter på enten smartphones eller tablets, det vil sige Ipads. Og da både smartphones og smartpads ofte er udstyret med et sim-kort, så kunne man med fordel bruge den kommunikationsform. Man kunne for eksempel udarbejde en SMS-tilmeldingstjeneste, der oplyser om hvilke websider, der er lovlige og ulovlige. De brugere, der har tilmeldt sig, får således en SMS helt automatisk, hvis de havner på en ulovlig musikside og bliver på samme tid henvist til de mange lovlige musiktjenester. Det er bare én måde at gøre det på. Vigtigst af alt er, at vi finder nogle dialogværktøjer, der både udnytter nutidens og fremtidens teknologier på en sådan måde, at vi nemt, hurtigt og billigt kan oplyse brugerne om, hvornår de benytter en ulovlig musiktjeneste – og hvilke lovlige alternativer, der så er. Det må være vejen frem, afslutter John Kristensen, adm. direktør, Gramex.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare