Dialog frem for advarsel

Af Lis Raabjerg Kruse, Gramex

Opsigtsvækkende resultater fra Frankrig slår endnu engang fast, at dialog er vejen frem, når der skal sættes en stopper for den ulovlige kopiering. Franskmændene har det sidste halvandet år forsøgt sig med den såkaldte brevmodel, hvor de på en ordentlig og fremadrettet facon har bedt forbrugerne om at stoppe deres ulovlige handlinger på nettet. Og denne dialog-model har vist sig at være en succes.

Udover at fungere som en vejledende og hjælpende hånd for de forbrugere, der ikke bevidst har forsøgt at overtræde loven, har brevmodellen fået flere tusinde franskmænd til at stoppe deres brug af ulovlige tjenester på nettet.

Hele 95 procent af dem, der modtog det første brev, stoppede med at bruge tjenesterne til ulovligheder. Det viser resultaterne fra den franske undersøgelse af ”Hadopilov”, som er navnet på den brevmodel-ordning, der har kørt i Frankrig det sidste halvandet år.

John R. Kristensen, adm. direktør, Gramex er begejstret for det franske resultat, som ifølge ham understreger vigtigheden af at tænke i dialogskabende modeller, frem for i trusler og advarsler.

Han har tidligere appelleret til politikerne om at indføre en lignende model i Danmark, og han håber, at resultaterne fra den franske brevmodel kan mane en eventuel tvivl til jorden.

– Brevmodellen har faktuelt haft en virkning i Frankrig. Nu har man bevist, at uanset hvor mange lovlige forretningsmodeller, man har i Frankrig, så virker brevmodellen, siger direktøren, der påpeger, at resultatet taler sit tydelige sprog.

– Havde det kun været 30 procent, der reagerede på brevene, kunne man diskutere det. Det er et godt signal.

Han tror på, at dialog blandt andet gennem brevmodellen er vejen frem, men påpeger på samme tid, at en sådan model bør bakkes op af fremadrettede og bæredygtige forretningsmodeller.

–  Brevmodellen er et supplement til hele den vifte af lovlige tjenester og bæredygtige forretningsmodeller, som vi allerede har, og som vi konstant forsøger at udvikle – og den skal naturligvis ikke stå alene. Men det har vist sig at være en rigtig god måde at hjælpe folk på; for der er mange forbrugere, der helt ubevidst havner på de forkerte sider – og for dem er det en god måde at blive vejledt på.

Alt tyder på, at de franske resultater for alvor har fået sat brevmodellen på den politiske dagsorden her hjemme – til Politiken den 8. april udtaler Venstres kulturordfører, Michael Aastrup Jensen, foranlediget af brevmodel-debatten, at problemet med den ulovlige kopiering er for stort til at blive lagt i en syltekrukke.

I samme artikel finder man også John R. Kristensens udtalelser, der går på dialog frem for advarsel.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare