Dansk musik omsætter for milliarder

teaser_musikstatistik_udentekst

Når Gramex ankommer til Folkemødet senere i dag er det med en nyhed af de helt store.  En ny branchestatistik udarbejdet af Rambøll viser, at musikbranchen årligt bidrager med mere end 7 milliarder kroner til den danske økonomi.

Musik spiller en vigtig rolle i mange danskeres liv. Samtidig spiller musikken også en vigtig økonomisk rolle i samfundet. Det dokumenterer en omfattende branchestatistik, som Rambøll har udarbejdet på vegne af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og DMFF. Branchestatistikken, der i dag præsenteres på Folkemødet på Bornholm, slår fast, at dansk musik omsatte for 7 milliarder kroner sidste år. Det er en stigning på 9 % sammenlignet med 2012.

Skatteminister Morten Østergaard, der er til stede ved offentliggørelsen på Folkemødet, er glad for, at der kommer nye tal på bordet:

– De kreative brancher er en vigtig del af fremtidens erhvervsliv. Og musikbranchen er et eksempel på, hvordan talenter, ny teknologi og globalt udsyn kan anvendes til at skabe vækst til gavn for brugere og samfund.

Musik skaber merværdi for samfundet

Statistikken viser, at musik genererer en bemærkelsesværdig stor merværdi. Eksempelvis bruger publikum ved livekoncerter flere penge på mad og drikke end på selve billetten. Livemusik har i 2013 skabt en samlet omsætning på godt 4,1 milliarder. Heraf stammer halvdelen fra direkte relateret omsætning på eksempelvis mad og drikkevarer.

Udenlandsk kapital bidrager også mærkbart til den omsætning, som musikken skaber i det danske samfund. Musikeksporten, der både dækker over musikturisme til Danmark og eksport af dansk musik, udgør i 2013 over 7 % af den samlede omsætning.

Streaming sætter skub i væksten

Rambølls statistik giver desuden et klart billede af, at den indspillede musik med en bruttoomsætning på 2,5 milliarder kroner er i sund fremgang. Det skyldes ikke mindst samarbejdet med nye digitale musiktjenester. Hele 52 % er omsætningen fra streaming eksempelvis steget, når man sammenligner med tallene for 2012.

Jakob Plesner Mathiasen, der er direktør i musikselskabernes brancheorganisation IFPI, er optimistisk på den samlede branches vegne:

– Rambølls tal understreger to ting. For det første, at dansk musik har en reel samfundsøkonomisk pondus, der skal tages seriøst. For det andet, at dansk musik er blevet markant bedre til at møde omverdenens behov.

Samlet dansk musikbranche

Forudsætningen, for at der overhovedet kan præsenteres en musikstatistik i dag, er ifølge Thomas Maagaard Dyekjær, underdirektør i Gramex, at musikbranchen har arbejdet sammen på tværs:

– Når Rambøll i dag kan offentliggøre, at dansk musik genererer en bruttoomsætning på mere end 7 milliarder, skyldes det i høj grad, at de centrale aktører i dansk musik alle har bidraget med indsigt og viden om økonomien i dansk musik. Det er således en samlet branche, der står bag statistikken; og dét, sammen med de flotte tal, er et godt udgangspunkt for at kunne diskutere musikkens fremtidige rammevilkår, udtaler underdirektøren, der har været tovholder på projektet.

Dansk Musikstatistik 2013 er en samlet opgørelse af musikken omsætning på bruttoniveau. IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og DMFF har alle leveret datamateriale til Rambøll.

Dansk Musikstatistik 2013

FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintShare